Chidziwitso choti mukupititsidwa ku tsamba lina losiyana ndi limene mumafuna
 Tsamba lapambuyo lija likukutumizani ku http://djk.routus.com/.

 Ngati simukufuna kupita ku tsamba limeneli,mukhoza  kubwerera ku tsamba lambuyo .