Chidziwitso choti mukupititsidwa ku tsamba lina losiyana ndi limene mumafuna
 Tsamba lapambuyo lija likukutumizani ku http://pdf.spy.web.id/culinary-bp-jan-2017.pdf.

 Ngati simukufuna kupita ku tsamba limeneli,mukhoza  kubwerera ku tsamba lambuyo .